Brigit F-gassen (koudemiddelen) registratie

De F-gassenregelgeving gaat over gefluoreerde broeikasgassen. Dit zijn fluorkool- waterstoffen (HFK’s), perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s) en zwafelhexafluoride (SF6). De toename van deze gassen in de atmosfeer versterkt het broeikasgaseffect.

Deze gassen komen in de atmosfeer door lekkage bij werkzaamheden en installaties waar ze worden gebruikt. Een gevolg hiervan is de opwarming van de aarde wat een bedreiging vormt voor het milieu. Het is daarom nodig de hoeveelheid f-gassen te verminderen.

F-gassenregelgeving

De f-gassenregelgeving heeft als doel de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verkleinen en zodoende het milieu beter te beschermen.

Rondom koelapparatuur, airco’s of warmtepompen is er veel wet- en regelgeving van toepassing zoals onder andere de  F-gassen regelgeving. Wanneer je als installateur werkzaamheden uitvoert aan koelinstallaties dan ben je wettelijk verplicht aan de eisen te voldoen die zijn vastgelegd in de BRL100 en BRL200.

Binnen Brigit zijn alle rapportages beschikbaar voor koeltechnische handelingen. Zo kun je in Brigit alle koudemiddelen cilinders vastleggen en kan je het koudemiddelen verbruik eenvoudig vastleggen in de rapportage. De registraties worden automatisch weggeschreven naar de koudemiddelen balans. Je koudemiddelenbalans is hierdoor altijd up-to-date en op elk moment op te vragen. Brigit software kan je snel en efficiënt helpen om te voldoen aan de wettelijke eisen.

Bekijk voorbeeld rapportage koeling

monteur vult onderhoudsvragen in op tablet

Op de hoogte blijven van alle updates en ontwikkelingen?

Blijf op de hoogte van de laatste updates en ontwikkelingen door je in te schrijven voor onze mailing! Of het nu gaat om nieuwe lanceringen of belangrijke bedrijfsinformatie; onze mailing brengt het direct naar jouw inbox. 

Mailchimp nieuwsbrief