Nieuws

Brigit en PCA

PCA en Brigit zijn softwareoplossingen die gericht zijn op het stroomlijnen en verbeteren van onderhoudsactiviteiten. Ze automatiseren belangrijke aspecten van onderhoudsbeheer en rapportage, wat resulteert in tijdsbesparing,
Lees meer →

Eerste Bijzondere Inspectie

Volgens de voorschriften van de SCIOS-certificatieregeling is het noodzakelijk dat elke stookinstallatie een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) ondergaat. Een EBI inspectie moet plaatsvinden bij (of kort na)
Lees meer →

Brigit F-gassen (koudemiddelen) registratie

De F-gassenregelgeving gaat over gefluoreerde broeikasgassen. Dit zijn fluorkool- waterstoffen (HFK’s), perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s) en zwafelhexafluoride (SF6). De toename van deze gassen in de atmosfeer versterkt het broeikasgaseffect. Deze
Lees meer →

Brigit conditiemeting NEN 2767

Met een NEN 2767 conditiemeting wordt middels een inspectie gekeken naar de fysieke kwaliteit van de bouw- en installatiedelen van een gebouw. Het is een objectieve en
Lees meer →

Brigit NEN 3140 – Scope 8 (inspectie laagspanningsinstallaties)

Werken met elektrotechnische installaties brengt risico’s met zich mee. Om deze risico’s inzichtelijk te maken is de NEN 3140 norm ontwikkeld. De NEN 3140 richt zich op
Lees meer →

SCIOS – Scope

SCIOS – Scope Inspecties en onderhoud van technische installaties zijn noodzakelijk voor een veilige en storingsvrije werking van de installaties. En om de levensduur van de installaties
Lees meer →