Brigit conditiemeting NEN 2767

Met een NEN 2767 conditiemeting wordt middels een inspectie gekeken naar de fysieke kwaliteit van de bouw- en installatiedelen van een gebouw. Het is een objectieve en eenduidige wijze om de technische staat van een gebouw vast te kunnen stellen.

Brigit onderhoudssoftware is volledig geschikt om conditiemetingen te maken volgens de NEN 2767 norm. De gebrekenlijst van de NEN 2767 is volledig opgenomen in Brigit. Zowel werktuigbouwkundige en elektro als dak inspecties zijn hierdoor mogelijk.

De NEN 2767 conditiemeting is een gestandaardiseerde methode voor het registreren, kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouwdelen. Op basis van de gebreken die een bouwdeel bevat, wordt de mate van degradatie bepaald ten opzichte van nieuwbouw kwaliteit. Dit wordt uitgedrukt in een getalswaarde, de conditiescore van 1 t/m 6. Hierbij staat een conditiescore 1 van een bouwdeel voor nieuwbouwkwaliteit en een conditiescore 6 voor technisch rijp voor sloop. Over het algemeen wordt een conditiescore van 1, 2 en 3 als acceptabel beschouwd en zijn een conditiescore 4, 5 of 6 reden voor (direct noodzakelijk) onderhoud.

De conditiescore (van 1 t/m 6) wordt bepaald aan de hand van 3 factoren van een gebrek, te weten:

  • Ernst gebrek: gering – serieus – ernstig
  • Omvang gebrek: incidenteel (<2%) – plaatselijk (2%-10%) – regelmatig (10%-30%) – aanzienlijk (30%-70%) – algemeen (≥70%)
  • Intensiteit gebrek: begin – midden – eind stadium

Deze 3 factoren van het gebrek tezamen bepalen – met behulp van een matrixtabel zoals opgenomen in de NEN 2767-1 – van welke conditiescore er sprake is. De Ernst van een gebrek ligt veelal vast en is aangegeven in de NEN 2767-2. De Omvang en Intensiteit (‘IO-score’) bepaalt de inspecteur tijdens zijn inspectie op locatie en deze beoordeling is relatief persoonsonafhankelijk. En zo kan uiteindelijk op objectieve en gestructureerde wijze bepaald worden wat de technische status is van een bouwdeel.

In de Brigit NEN 2767 conditiemeting wordt op basis van het vastgestelde gebrek, de gekozen NEN code (soort gebrek), de intensiteit en omvang de vastgestelde conditie score automatisch berekent. De NEN 2767 conditiemeting is de basis bij het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

Bekijk voorbeeld rapportage conditiemeting NEN 2767

monteur vult onderhoudsvragen in op tablet

Op de hoogte blijven van alle updates en ontwikkelingen?

Blijf op de hoogte van de laatste updates en ontwikkelingen door je in te schrijven voor onze mailing! Of het nu gaat om nieuwe lanceringen of belangrijke bedrijfsinformatie; onze mailing brengt het direct naar jouw inbox. 

Mailchimp nieuwsbrief