Brigit NEN 3140 – Scope 8 (inspectie laagspanningsinstallaties)

Werken met elektrotechnische installaties brengt risico’s met zich mee. Om deze risico’s inzichtelijk te maken is de NEN 3140 norm ontwikkeld. De NEN 3140 richt zich op laagspanningsinstallaties tot 1000 volt wisselspanning of 1500 volt gelijkspanning.

In Brigit is standaard een inspectie voor laagspanningsinstallaties volgens NEN 3140 – Scope 8 opgenomen. Hiermee kun je een elektrotechnische installatie periodiek inspecteren en rapporteren. Een inspectie wordt uitgevoerd volgens een inspectieplan waarin de onderstaande zaken worden benoemd.

  • Een visuele inspectie van de schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische installatie in risicovolle ruimte en risicovolle eindgebruikers.
  • Controle door metingen.
  • Controle door beproevingen.
  • Een thermografische controle door middel van warmtebeeldopname.

 
NEN 3140

Een NEN 3140 inspectie levert duidelijkheid op over de staat en veiligheid van een elektrotechnische installatie. Zo worden risico’s in kaart gebracht die kunnen ontstaan door bijvoorbeeld veroudering van de installatie. Deze inzichten stellen de installatieverantwoordelijke en/of opdrachtgever/beheerder in staat om te handelen naar de uitkomsten. Mocht er dan toch iets gebeuren? Dan kan in ieder geval worden aangetoond dat het onderhoud op je juiste wijze is uitgevoerd.

SCOPE 8 Periodieke inspectie (PI)

Een Scope 8 keuring is onderdeel van de NEN 3140. De Scope 8 keuring wordt uitgevoerd om de veiligheid van een bestaande elektrische installatie te controleren en vast te leggen. Ook wordt er gecontroleerd op het veilig gebruik van deze installatie en wordt er preventief gekeken hoe letsel voorkomen kan worden bij gebruikers. De SCIOS Scope 8 Elektrakeuring geeft een overzicht van deze risico’s. Een SCIOS Scope 8 Elektrakeuring mag alleen uitgevoerd worden door SCIOS gecertificeerde bedrijven.

 Wat is het verschil tussen Scope 8 PI en NEN 3140?

Zowel de Scope 8 PI-keuring als de NEN 3140 voldoen aan de NEN 3140 eisen, maar als volgens de SCIOS 8 PI-norm wordt gekeurd, gelden er aanvullende kennis- en kwaliteitseisen.

Met een keuringsrapport volgens NEN 3140 kan een werkgever aantonen dat de elektrische installatie op de juiste wijze gecontroleerd is. Wanneer een inspectiebedrijf met SCIOS-certificaat wordt ingeschakeld om de SCIOS Scope 8 PI-keuring uit te voeren, geeft dit extra zekerheid dat de werkzaamheden op een hoog kwaliteitsniveau zijn uitgevoerd.

NEN 3140 Scope 8

Bekijk voorbeeld rapportage elektra Scope 8

monteur vult onderhoudsvragen in op tablet

Op de hoogte blijven van alle updates en ontwikkelingen?

Blijf op de hoogte van de laatste updates en ontwikkelingen door je in te schrijven voor onze mailing! Of het nu gaat om nieuwe lanceringen of belangrijke bedrijfsinformatie; onze mailing brengt het direct naar jouw inbox. 

Mailchimp nieuwsbrief