Brigit F-gassen (koudemiddelen) registratie

De F-gassenregelgeving gaat over gefluoreerde broeikasgassen. Dit zijn fluorkool- waterstoffen (HFK’s), perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s) en zwafelhexafluoride (SF6). De toename van deze gassen in de atmosfeer versterkt het broeikasgaseffect. Deze gassen komen in de atmosfeer door lekkage bij werkzaamheden en installaties waar ze worden gebruikt. Een gevolg hiervan is de opwarming van de aarde wat een bedreiging vormt voor […]

Brigit conditiemeting NEN 2767

Met een NEN 2767 conditiemeting wordt middels een inspectie gekeken naar de fysieke kwaliteit van de bouw- en installatiedelen van een gebouw. Het is een objectieve en eenduidige wijze om de technische staat van een gebouw vast te kunnen stellen. Brigit onderhoudssoftware is volledig geschikt om conditiemetingen te maken volgens de NEN 2767 norm. De […]

Brigit NEN 3140 – Scope 8 (inspectie laagspanningsinstallaties)

Werken met elektrotechnische installaties brengt risico’s met zich mee. Om deze risico’s inzichtelijk te maken is de NEN 3140 norm ontwikkeld. De NEN 3140 richt zich op laagspanningsinstallaties tot 1000 volt wisselspanning of 1500 volt gelijkspanning. In Brigit is standaard een inspectie voor laagspanningsinstallaties volgens NEN 3140 – Scope 8 opgenomen. Hiermee kun je een […]

SCIOS – Scope

SCIOS – Scope Inspecties en onderhoud van technische installaties zijn noodzakelijk voor een veilige en storingsvrije werking van de installaties. En om de levensduur van de installaties te verlengen. Het tijdig identificeren en verhelpen van slijtage of schade kan kostbare vervangingen of grootschalige reparaties namelijk voorkomen. Inspecteren en rapporteren Om gebouw gebonden installaties zo efficiënt […]

De Gasketelwet en Brigit Onderhoudssoftware

Op 1 april 2023 is de Gasketelwet ingegaan. Doel is om het aantal ongevallen door koolmonoxide tegen te gaan. Daarom mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs gasverbrandingstoestellen plaatsen, onderhouden en repareren. Zij hebben een CO-certificaat. Het register Gasverbrandingsinstallaties bevat de complete lijst van gecertificeerde installateurs. Wie zonder CO-certificaat werkt aan cv-ketel, gashaard of geiser kan een […]